Về Nhật Minh Flower

— Đồng hành cùng sứ mệnh của loài hoa —

Nhật Minh Flower – sứ mệnh của loài hoa là trang điểm, làm đẹp cho đời. Chúng tôi cũng muốn sẻ chia sứ mệnh này thông qua việc trở thành người trung gian kết nối chúng tới những nơi, những người cần chúng và giúp chúng có thể hoàn tất sứ mệnh của mình.

Học Nguyễn Chủ sở hữu