Cam Lửa

Hồng Đà Lạt được trồng tại thung lũng hoa mộng mơ đà lạt, được nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính,không dùng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn tuyệt đối

Hồng

Hồng Đà Lạt được trồng tại thung lũng hoa mộng mơ đà lạt, được nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính,không dùng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn tuyệt đối

hồng đỏ ớt ĐL

Hồng Đà Lạt được trồng tại thung lũng hoa mộng mơ đà lạt, được nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính,không dùng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn tuyệt đối

Hồng Kem Dâu

Hồng Đà Lạt được trồng tại thung lũng hoa mộng mơ đà lạt, được nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính,không dùng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn tuyệt đối

Hồng Kem Dâu

Hồng Đà Lạt được trồng tại thung lũng hoa mộng mơ đà lạt, được nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính,không dùng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn tuyệt đối

Hồng Kem Vàng ĐL

Hồng Đà Lạt được trồng tại thung lũng hoa mộng mơ đà lạt, được nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính,không dùng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn tuyệt đối

Hồng Loang

Hồng Đà Lạt được trồng tại thung lũng hoa mộng mơ đà lạt, được nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính,không dùng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn tuyệt đối

0899375868
X